Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına İlişkin Mevzuatta, 7226 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliler