KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN 22.12.2020 TARİHLİ VE 2020/966 SAYILI İLKE KARARI