KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN İMZALANMASI VE UYGULAMA DÖNEMİNİN İŞLEYİŞİ