COVİD-19 SALGINI PETROL PİYASASINDA LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ NASIL ETKİLER?