COVID-19 KÜRESEL SALGINININ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİNE 4 TEMEL ETKİSİ