Çalışma Alanları

BOSCA Hukuk Bürosu başta enerji hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, birleşme devralmalar, finansman hukuku, uyuşmazlık çözümü ve tahkim olmak üzere hukukun bir çok alanında müvekkillerine avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Aşağıda hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edilebilirsiniz.

Enerji Hukuku

Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükümetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini…Devamı »

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar her türlü…Devamı »

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket satın alma ve birleşmeleri sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ve en önemlisi şirketin sahiplerine ve yatırımcılarına getiri üretmesinde en önemli yollardan birisidir. Şirket sahipleri ve…Devamı »

Proje Finansmanı

Bir proje finansmanı; çoğu zaman hükümetler, kredi sağlayanlar, krediyi kullananlar, tedarikçiler gibi farklı tarafların sürece dahil olmasını gerektirdiğinden tüm bu tarafların hukuki ihtiyaçlarını son termin…Devamı »

Banka ve Finans

2008 yılında yaşanan ekonomik krizden bu yana, geçtiğimiz yıllar finansal piyasaların en zor dönemlerinden biri olmuştur. Sürekli olarak değişen koşullara uyum sağlamak için yenilikçi fikirlerin…Devamı »

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Sanayi devrinden günümüze ekonomik hayat küresel ölçeğe ulaşmıştır. Ticari hayatın inanılmaz şekilde gelişmesi ekonomik rekabetin artması sonucunu doğurmuştur.Ticari hayatın en önemli aktörü olan tacir ve şirketlerin tüm iş…Devamı »

Özelleştirme

1980’li yıllarda yaşanan ekonomik değişimler dünya ekonomisi için yeni bir dönem yaratmıştır. Bu dönemde özelleştirmeler çoğu ülkenin gündeminde en önemli ve vazgeçilmez yere sahip oldu….Devamı »

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan yada dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut tahkim kurullarına…Devamı »

Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri

Türkiye’de kamu kaynaklarını kullanılarak veya kamu bütçesinden harcama yapılarak temin edilen mal ve hizmetler ile yapım işleri Kamu İhale Kanununa tabidir. Büromuz kamu ihale işlemleri…Devamı »

Spor Hukuku

Profesyonel sporcuların kulüpleri ile olan hukuki ilişkilerinde sözleşmeler önemli bir yere sahiptir. Ayrıca sporcuların kulüplerine hizmet ettikleri süre içerisinde kendi kişisel markalarını kullanmaları ve bu…Devamı »

Fikri Mülkiyet

Marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai haklar ve telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarıyla ilgili ihlallerin dava yoluyla kaldırılması ve uğranılan zararın giderilmesi konularında hukuki…Devamı »

Ceza Hukuku

Ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda teori ve uygulamaya yönelik olarak yetkin bir birikim ve tecrübeye dayalı olmayan danışmanlık ve vekâlet hizmetleri telafisi olmayan sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir.

Ceza hukuku alanında akademi ve uygulamaya ilişkin 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan ekibimizle, tüm suçlar ve özellikle kaçakçılık suçları, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu suçları, yağma suçları, dolandırıcılık suçları, banka zimmeti suçları, orman suçları ve marka hakkını ihlal suçları gibi özel uzmanlık gerektiren suç tiplerine ilişkin vekâlet ve bilirkişi hizmeti vermekteyiz.

Uluslararası alanda ise özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak gündeme gelebilecek uluslararası adli yardımlaşma, suçluların iadesi, hükümlülerin nakli, ceza kovuşturmalarının devri, ceza infazının devri ve uluslararası ceza hukuku alanlarında hizmeti vermekteyiz.