Av. Arb. Prof. Dr. İbrahim ERMENEK

İbrahim ERMENEK

Ortak

Av. Arb. Prof. Dr. İbrahim ERMENEK, BOSCA Hukuk Bürosunun ortak avukatıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul Bölümü öğretim üyesidir.

İbrahim ERMENEK yüksek lisans çalışmasını “Davayı Kabul, Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller” konusunda, doktora çalışmasını da “İflasın Ertelenmesi” konusunda tamamlamıştır. Justus Liebig University (Almanya) ve University of Houston’da (ABD)  “Davaların birleştirilmesi ve Ayrılması” üzerine; Augsburg University’de (Almanya) “İflasın Ertelenmesi” konusu üzerinde araştırmalar yapmıştır.

“İcra ve İflas Kanunu Madde 89/4’e Göre Açılan Tazminat Davalarının Hukuki Analizi” başlıklı makalesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde, “Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Üzerine Verdiği Kararların Medeni Yargılama Hukukuna Yansımalar ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Bazı Özel Durumlar” başlıklı makalesi Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisinde, “Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri” başlıklı makalesi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde, “Haksız Rekabet Davaları ve Korunan Menfaat” başlıklı makalesi Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisinde,  “Rekabet Kurulunun Dikey Anlaşmalarda İntifa Hakkı ve Benzeri Yükümlülüklerde Rekabet Etmemeyi Beş Yıl İle Sınırlandırması Haline Bağlı Olarak Akaryakıt Sektöründe Açılan Haksız El Atmanın Önlenmesi Davaları ve Bu Davalarda Harç ve Kanuni Vekalet Ücretinin Tespitine İlişkin Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi” başlıklı makalesi, “Elektrik Piyasası Hukuku Alanında Tüketicilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı makalesi   ve “Yok Kanun Yap Kanun Yönteminden Var Kanun Yok Hukuk Yöntemine: Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Sorunu” başlıklı makalesi Enerji Hukuku Dergisinde yayımlanmıştır.

2020 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı Siciline kayıtlı olarak arabuluculuk yapmaktadır.  

Medeni usul hukuku, icra ve iflas hukuku, enerji hukuku, tüketici hukuku, fikri mülkiyet hukuku, ticaret ve şirketler hukuku alanlarında deneyim sahibidir.

Eğitim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora – 2003 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans -1999 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – 1997