ADIM ADIM KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI: İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE İHALE DUYURUSU