Hakkımızda

BOSCA Hukuk, özellikle enerji hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, şirket satın alma ve birleşmeleri, banka ve finans, proje finansmanı, dava ve tahkim, kamu ihale hukuku ve spor hukuku gibi hukukun bir çok alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Devamı »

Enerji Hukuku

Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükumetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini gerektirmektedir.Devamı »

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar…Devamı »

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut…Devamı »

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket satın alma ve birleşmeleri sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ve en önemlisi şirketin sahiplerine ve yatırımcılarına getiri üretmesinde en önemli yollardan birisidir.Devamı »

Blog

E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN KVKK KAPSAMINDA 5 ÖNEMLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ !!!

1- E-Ticaret Nedir? Bilişim teknolojilerindeki değişimler, küreselleşme ve tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi, geleneksel ticaret uygulamalarının ötesinde yeni bir kavram... daha fazla oku

DOĞAL GAZ PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Dünya enerji kaynakları içindeki payı gittikçe artan bir enerji kaynağı olan doğal gaz, uluslararası alanda önemli ticaret akımlarına konu... daha fazla oku

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

Giriş Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (“Covid-19”), tüm dünyada 160’dan fazla ülkeye kısa süre içerisinde yayılmıştır. Söz konusu... daha fazla oku

5 BAŞLIKTA ÇEKLERİN 7226 SAYILI KANUN İLE DURDURULAN SÜRELER BAĞLAMINDA BANKAYA İBRAZ SORUNU

Giriş Tüm dünyada “pandemi” olarak ilan edilen Covid-19 küresel salgınının toplum sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil etmesi nedeniyle ülkemizde... daha fazla oku

COVID-19 KÜRESEL SALGINININ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİNE 4 TEMEL ETKİSİ

Giriş Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına... daha fazla oku

COVİD-19 SALGINI PETROL PİYASASINDA LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ NASIL ETKİLER?

Giriş Mücbir sebep kavramını en genel şekliyle kişilerin idareye veya akdin karşı tarafına olan yükümlülüklerini yerine getirmesini önleyen durumlar olarak... daha fazla oku

COVİD – 19 KÜRESEL SALGINININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASINA (YEKDEM) ETKİLERİ

Giriş Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının, milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz ve güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok... daha fazla oku

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarına İlişkin Mevzuatta, 7226 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliler

Giriş Birçok kanunda değişiklik yapan ve TBMM’de 25.03.2020 tarihinde kabul edilen, 7226 Sayılı Kanun (“Değişiklik”) 26.03.2020 tarihli ve 31080 sayılı... daha fazla oku

COVİD 19 (KORONAVİRÜS) VİRÜSÜ BULAŞAN HASTALARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINDA İZLENECEK YOLLAR

İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü’nün 12 Mart... daha fazla oku

ELEKTRİK PİYASASINDA HİBRİT ELEKTRİK ÜRETİMİNE GEÇİŞ

Giriş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan, 08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe... daha fazla oku

ELEKTRİK PİYASASI MEVZUATINDA PAY DEVİRLERİ

Genel Olarak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda “Kanun” piyasa faaliyetleri üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, piyasa işletim, ithalat... daha fazla oku

DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA LPG PİYASASINDA SORUMLU MÜDÜR BELGESİNE SAHİP OLMAYAN SORUMLU MÜDÜR ÇALIŞTIRILMASI

Sorumlu müdür, nitelik, yetki ve sorumlulukları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde “Yönetmelik” belirlenen ve LPG... daha fazla oku

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GÜÇ AŞIMI VE YAPTIRIMLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 22.06.2017 tarih ve 7150-3 sayılı kararı ile Kurulu gücü bir megavata kadar olan yenilenebilir enerji... daha fazla oku

ENERJİ PİYASASINDA UYGULANAN MAKTU İDARİ PARA CEZALARI ANAYASAYA AYKIRI MI DEĞİL Mİ?

Anayasa Mahkemesinin regülatif idari para cezaları hakkında birbirine yakın sayılacak tarihte vermiş olduğu iki farklı karar, enerji piyasası kanunlarında... daha fazla oku

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE PROJE ONAY SÜRECİNE HUKUKİ BİR BAKIŞ

Elektrik tesislerinin proje onay ve onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onay işlemleri yetkisi Enerji ve... daha fazla oku

7 SORUDA KARŞILIKSIZ ÇEKTE HAPİS CEZASI UYGULAMASI

5941 sayılı Çek Kanununda değişiklik yapan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.08.2016... daha fazla oku