Hakkımızda

BOSCA Hukuk, özellikle enerji hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, şirket satın alma ve birleşmeleri, banka ve finans, proje finansmanı, dava ve tahkim, kamu ihale hukuku, ceza hukuku, uluslararası adli yardımlaşma, suçluların iadesi, hükümlülerin uluslararası nakli, ceza infazının ülkeler arası devri ve spor hukuku gibi hukukun bir çok alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Devamı »

Enerji Hukuku

Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükumetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini gerektirmektedir.Devamı »

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar…Devamı »

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut…Devamı »

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket satın alma ve birleşmeleri sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ve en önemlisi şirketin sahiplerine ve yatırımcılarına getiri üretmesinde en önemli yollardan birisidir.Devamı »

Blog

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLUYLA KAZANILMASINDA YENİ KURALLAR

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte (“Yönetmelik”) değişiklikler getiren ve 06.01.2022 tarihli 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı... daha fazla oku

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ HİZMETİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Küresel düzeyde var olan iklim değişikliğini önleme ve sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerinin bir yansıması olarak ülkemizde elektrikli araç... daha fazla oku

İKİ BAŞLIKTA PARİS ANLAŞMASI’NIN ONAYLANMASININ ARDINDAN ÜLKEMİZİN ÇEVRE VE İKLİM POLİTİKALARI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (United Nations Convention on Climate Change) Taraflar Konferansında 12.12.2015 tarihinde kabul edilen Paris... daha fazla oku

VERBİS’E KAYIT İŞLEMLERİNİZİ TAMAMLADINIZ MI?

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları... daha fazla oku

EPDK TARAFINDAN TAŞINMAZ TEMİNİ İŞLEMLERİ YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu... daha fazla oku

LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GÜÇ AŞIMI VE YAPTIRIMLAR

Lisanslı elektrik üretim faaliyetinde bulunan tüzel kişiler lisans almanın yanı sıra mevzuatın gereklerini yerine getirmekle de yükümlüdür. Bu tüzel... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNDE İZLEME DÖNEMİ VE ÖDEMELER

Bu çalışmada kamuda enerji performans sözleşmelerinin uygulama döneminin kabul ile tamamlanmasının ardından izleme dönemi ile tasarruf doğrulama faaliyetleri ve... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN İMZALANMASI VE UYGULAMA DÖNEMİNİN İŞLEYİŞİ

Bu çalışmada, enerji performans sözleşmesi kavramı kısaca açıklanarak ilgili mevzuat çerçevesinde nihai ihale kararı sonrasında ilgili idarenin enerji performans... daha fazla oku

ADIM ADIM KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI: TEKLİFLERİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI

Kamuda enerji performans sözleşmeleri uygulamasında, ihale duyusunun yapılmasının ardından istekliler ihale tekliflerini sunacak ve teklifler, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından... daha fazla oku

ADIM ADIM KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI: İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE İHALE DUYURUSU

Bu çalışmada, enerji performans sözleşmelerinin uygulanması sürecinde etüt raporlarının hazırlanmasını takiben genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR VE İHALELERDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

Kamuda enerji performans sözleşmesi imzalanması amacıyla yapılacak ihalelere tüzel kişiler ve bunların oluşturdukları iş ortaklıkları teklif verebilmektedir. Ancak her... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İHALE USULÜ VE TEMEL İLKELER NELERDİR?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (“İdareler”) enerji performans sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirecekleri mal ve... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İLK ADIM: ENERJİ ETÜDÜ VE ETÜT RAPORU

Kamuda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda bazı düzenlemeler... daha fazla oku

ŞİRKET KURULUŞLARINDA İLGİLİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZA BEYANNAMESİ VEREBİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik... daha fazla oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN YENİ KARARI: ÇALIŞANLARIN KURUMSAL E-POSTA HESAPLARININ İŞVERENCE DENETLENMESİ

Özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından bilgilendirme yapılmadan ve rızası alınmadan incelenmesi ve bu... daha fazla oku

YENİ YEKDEM VE YERLİ KATKI FİYATLARI, UYGULAMA SÜRELERİ VE GÜNCELLENME ESASLARI

Yenilenebilir enerji alanında yatırımları artırmak ve yatırımcıların yüksek yatırım maliyetlerinden çekinerek piyasaya girmekten kaçınmalarının önüne geçmek amacıyla bazı yatırım... daha fazla oku