Hakkımızda

BOSCA Hukuk, özellikle enerji hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, şirket satın alma ve birleşmeleri, banka ve finans, proje finansmanı, dava ve tahkim, kamu ihale hukuku ve spor hukuku gibi hukukun bir çok alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Devamı »

Enerji Hukuku

Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükumetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini gerektirmektedir.Devamı »

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar…Devamı »

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut…Devamı »

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket satın alma ve birleşmeleri sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ve en önemlisi şirketin sahiplerine ve yatırımcılarına getiri üretmesinde en önemli yollardan birisidir.Devamı »

Blog

LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE GÜÇ AŞIMI VE YAPTIRIMLAR

Lisanslı elektrik üretim faaliyetinde bulunan tüzel kişiler lisans almanın yanı sıra mevzuatın gereklerini yerine getirmekle de yükümlüdür. Bu tüzel... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNDE İZLEME DÖNEMİ VE ÖDEMELER

Bu çalışmada kamuda enerji performans sözleşmelerinin uygulama döneminin kabul ile tamamlanmasının ardından izleme dönemi ile tasarruf doğrulama faaliyetleri ve... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN İMZALANMASI VE UYGULAMA DÖNEMİNİN İŞLEYİŞİ

Bu çalışmada, enerji performans sözleşmesi kavramı kısaca açıklanarak ilgili mevzuat çerçevesinde nihai ihale kararı sonrasında ilgili idarenin enerji performans... daha fazla oku

ADIM ADIM KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI: TEKLİFLERİN ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI

Kamuda enerji performans sözleşmeleri uygulamasında, ihale duyusunun yapılmasının ardından istekliler ihale tekliflerini sunacak ve teklifler, Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından... daha fazla oku

ADIM ADIM KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI: İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE İHALE DUYURUSU

Bu çalışmada, enerji performans sözleşmelerinin uygulanması sürecinde etüt raporlarının hazırlanmasını takiben genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR VE İHALELERDE YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

Kamuda enerji performans sözleşmesi imzalanması amacıyla yapılacak ihalelere tüzel kişiler ve bunların oluşturdukları iş ortaklıkları teklif verebilmektedir. Ancak her... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İHALE USULÜ VE TEMEL İLKELER NELERDİR?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (“İdareler”) enerji performans sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirecekleri mal ve... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASINDA İLK ADIM: ENERJİ ETÜDÜ VE ETÜT RAPORU

Kamuda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda bazı düzenlemeler... daha fazla oku

ŞİRKET KURULUŞLARINDA İLGİLİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZA BEYANNAMESİ VEREBİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik... daha fazla oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN YENİ KARARI: ÇALIŞANLARIN KURUMSAL E-POSTA HESAPLARININ İŞVERENCE DENETLENMESİ

Özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından bilgilendirme yapılmadan ve rızası alınmadan incelenmesi ve bu... daha fazla oku

YENİ YEKDEM VE YERLİ KATKI FİYATLARI, UYGULAMA SÜRELERİ VE GÜNCELLENME ESASLARI

Yenilenebilir enerji alanında yatırımları artırmak ve yatırımcıların yüksek yatırım maliyetlerinden çekinerek piyasaya girmekten kaçınmalarının önüne geçmek amacıyla bazı yatırım... daha fazla oku

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN 22.12.2020 TARİHLİ VE 2020/966 SAYILI İLKE KARARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 15. maddesinin 6. fıkrasına göre şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın... daha fazla oku

REKABET KURULU’NUN WHATSAPP VE FACEBOOK HAKKINDA BAŞLATTIĞI SORUŞTURMANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bilindiği üzere yakın tarihte WhatsApp tarafından kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu... daha fazla oku

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 29. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE LİSANS VE ÖNLİSANSLARA İLİŞKİN SONLANDIRMA VE TADİL HAKKINI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı... daha fazla oku

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU KARARLARINA KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURULABİLİR Mİ?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 30.09.2020 tarihli, 2020/3283 E., 2020/5165 K. sayılı Kararı ile futbolcu ile kulübü arasında sözleşmeden kaynaklanan... daha fazla oku

7257 SAYILI KANUN İLE ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı... daha fazla oku