Hakkımızda

BOSCA Hukuk, özellikle enerji hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, şirket satın alma ve birleşmeleri, banka ve finans, proje finansmanı, dava ve tahkim, kamu ihale hukuku ve spor hukuku gibi hukukun bir çok alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Devamı »

Enerji Hukuku

Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükumetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini gerektirmektedir.Devamı »

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar…Devamı »

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut…Devamı »

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket satın alma ve birleşmeleri sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ve en önemlisi şirketin sahiplerine ve yatırımcılarına getiri üretmesinde en önemli yollardan birisidir.Devamı »

Blog

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI AÇISINDAN YERLİ KATKI ORANI NASIL HESAPLANIR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 03.07.2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Kamuda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda bazı düzenlemeler... daha fazla oku

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YOL: DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, birçok ülkede yaygın ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Arabuluculuk, esas itibariyle ihtiyari olarak... daha fazla oku

ELEKTRİK PİYASASINDA YEŞİL TARİFE UYGULAMASINA GEÇİŞ

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi amaçları dünya çapında elektrik üretim ve tüketiminde kömür, petrol ve doğalgaz gibi bilinen ve klasik enerji... daha fazla oku

YEKA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE 1000 MW’LIK YEKA GES-3 YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji... daha fazla oku

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 01 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLERİ MEVCUT KİRA SÖZLEŞMELERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

GİRİŞ 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kira sözleşmeleriyle ilgili olarak yeni düzenlemeler getirmekle birlikte, kiracısı... daha fazla oku

BİR TÜKETİCİ OLARAK ELEKTRİK PİYASASINDAKİ HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

Giriş Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulmasını amaçlayan 6446 sayılı Elektrik Piyasası... daha fazla oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN 2016/13846 BAŞVURU SAYILI VE 05.03.2020 TARİHLİ KARARI ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE DAVALARINDA MENFAAT KAVRAMI

Giriş İdari yargı alanında görülen iptal davaları, idari işlemlerin hukuka uygun olup olmadığının saptanmasını, hukukun üstünlüğü ilkesini ve idarenin hukuka... daha fazla oku

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN AMAZON TÜRKİYE KARARI

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) 27.02.2020 tarihli 2020/173 sayılı kararı ile Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi’ne (Amazon) 6698... daha fazla oku

E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN KVKK KAPSAMINDA 5 ÖNEMLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ !!!

1- E-Ticaret Nedir? Bilişim teknolojilerindeki değişimler, küreselleşme ve tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi, geleneksel ticaret uygulamalarının ötesinde yeni bir kavram... daha fazla oku

DOĞAL GAZ PİYASASINDA MÜCBİR SEBEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş Dünya enerji kaynakları içindeki payı gittikçe artan bir enerji kaynağı olan doğal gaz, uluslararası alanda önemli ticaret akımlarına konu... daha fazla oku

KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNE ETKİLERİ

Giriş Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (“Covid-19”), tüm dünyada 160’dan fazla ülkeye kısa süre içerisinde yayılmıştır. Söz konusu... daha fazla oku

5 BAŞLIKTA ÇEKLERİN 7226 SAYILI KANUN İLE DURDURULAN SÜRELER BAĞLAMINDA BANKAYA İBRAZ SORUNU

Giriş Tüm dünyada “pandemi” olarak ilan edilen Covid-19 küresel salgınının toplum sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil etmesi nedeniyle ülkemizde... daha fazla oku

COVID-19 KÜRESEL SALGINININ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİNE 4 TEMEL ETKİSİ

Giriş Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına... daha fazla oku

COVİD-19 SALGINI PETROL PİYASASINDA LİSANS YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ NASIL ETKİLER?

Giriş Mücbir sebep kavramını en genel şekliyle kişilerin idareye veya akdin karşı tarafına olan yükümlülüklerini yerine getirmesini önleyen durumlar olarak... daha fazla oku

COVİD – 19 KÜRESEL SALGINININ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASINA (YEKDEM) ETKİLERİ

Giriş Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının, milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz ve güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok... daha fazla oku