Hakkımızda

BOSCA Hukuk, özellikle enerji hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, şirket satın alma ve birleşmeleri, banka ve finans, proje finansmanı, dava ve tahkim, kamu ihale hukuku ve spor hukuku gibi hukukun bir çok alanında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.

Devamı »

Enerji Hukuku

Enerji, günümüzün modern ve hızlı değişen dünyasının itici gücüdür. Giderek artan enerji ihtiyacı hükumetlerin ve enerji şirketlerinin çevreyi ve ekonomik gelişmeyi etkileyen karmaşık kararlar vermesini gerektirmektedir.Devamı »

Kişisel Veri Koruma Hukuku

Bireylerin kişisel verilerinin korunması günümüzde neredeyse tüm işletmelerin karşılaştığı önemli hususlardan biridir. Personel çalıştıran tüm şirketlerden, perakende satış yapan şirketlere ve hastanelere kadar…Devamı »

Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

Gerek ticari hayatta gerekse iş dünyasını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir çok konuda taraflar uzlaşma sağlayamadıkları konularda uyuşmazlıkların çözümü için mahkemelere yahut…Devamı »

Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri

Şirket satın alma ve birleşmeleri sağlıklı bir ekonominin göstergesidir ve en önemlisi şirketin sahiplerine ve yatırımcılarına getiri üretmesinde en önemli yollardan birisidir.Devamı »

Blog

ŞİRKET KURULUŞLARINDA İLGİLİLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZA BEYANNAMESİ VEREBİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik... daha fazla oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN YENİ KARARI: ÇALIŞANLARIN KURUMSAL E-POSTA HESAPLARININ İŞVERENCE DENETLENMESİ

Özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından bilgilendirme yapılmadan ve rızası alınmadan incelenmesi ve bu... daha fazla oku

YENİ YEKDEM VE YERLİ KATKI FİYATLARI, UYGULAMA SÜRELERİ VE GÜNCELLENME ESASLARI

Yenilenebilir enerji alanında yatırımları artırmak ve yatırımcıların yüksek yatırım maliyetlerinden çekinerek piyasaya girmekten kaçınmalarının önüne geçmek amacıyla bazı yatırım... daha fazla oku

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN 22.12.2020 TARİHLİ VE 2020/966 SAYILI İLKE KARARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 15. maddesinin 6. fıkrasına göre şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın... daha fazla oku

REKABET KURULU’NUN WHATSAPP VE FACEBOOK HAKKINDA BAŞLATTIĞI SORUŞTURMANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bilindiği üzere yakın tarihte WhatsApp tarafından kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu... daha fazla oku

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NUN GEÇİCİ 29. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE LİSANS VE ÖNLİSANSLARA İLİŞKİN SONLANDIRMA VE TADİL HAKKINI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı... daha fazla oku

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU KARARLARINA KARŞI YARGI YOLUNA BAŞVURULABİLİR Mİ?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 30.09.2020 tarihli, 2020/3283 E., 2020/5165 K. sayılı Kararı ile futbolcu ile kulübü arasında sözleşmeden kaynaklanan... daha fazla oku

7257 SAYILI KANUN İLE ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı... daha fazla oku

DOĞAL GAZ PİYASASINDA YENİ BİR MEKANİZMA: SON KAYNAK TEDARİKİ

Dünya enerji kaynakları içindeki payı gittikçe artan bir enerji kaynağı olan doğal gaz, uluslararası alanda önemli ticaret akımlarına konu... daha fazla oku

ANAYASA MAHKEMESİNİN 2016/13010 BAŞVURU SAYILI VE 17.09.2020 TARİHLİ KARARI ÇERÇEVESİNDE İŞVEREN ÇALIŞANLARIN İLETİŞİM ARAÇLARINI İNCELEYEBİLİR Mİ?

Kişisel verilerin işlenmesi hayatın tüm alanlarında olduğu gibi çalışma hayatında da söz konusu olmakta ve iş hukukunda çalışanların kişisel... daha fazla oku

5 SORUDA 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

11.11.2020 tarihinde kabul edilen ve 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda... daha fazla oku

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI AÇISINDAN YERLİ KATKI ORANI NASIL HESAPLANIR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 03.07.2020 tarih ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji... daha fazla oku

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ UYGULAMASI NASIL OLACAK?

Kamuda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda bazı düzenlemeler... daha fazla oku

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YOL: DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, birçok ülkede yaygın ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Arabuluculuk, esas itibariyle ihtiyari olarak... daha fazla oku

ELEKTRİK PİYASASINDA YEŞİL TARİFE UYGULAMASINA GEÇİŞ

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi amaçları dünya çapında elektrik üretim ve tüketiminde kömür, petrol ve doğalgaz gibi bilinen ve klasik enerji... daha fazla oku

YEKA YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE 1000 MW’LIK YEKA GES-3 YARIŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete’de Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji... daha fazla oku