7257 SAYILI KANUN İLE ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER