10 ADIMDA BORÇ YAPILANDIRMA KURUMU OLARAK KONKORDATO